Giới thiệu nhân vật “Kiếm”

04/04/2023

Kiếm vốn vô tình, tuy là vũ khí phòng thân nhưng không phải lúc nào cũng đại diện cho tâm phách kiếm sĩ. 

Có kẻ dùng kiếm mau lẹ như nước cuốn, có kẻ vung kiếm uy sát như lửa trào, lại có kẻ thâm trầm như đất, lay theo chiều gió như cây, hoặc chăng chỉ coi nó là thanh sắt tầm thường. Tất cả đều chưa phải cái đạo của kiếm. 

Hiểu được kiếm đâu chỉ một vài năm tu luyện, đâu chỉ một vài pho bí quyết. Nếu trong kiếm không có cái tâm của kiếm sĩ, không hội đủ chân nguyên của ngũ hành, không theo đạo trời, không vì nhân nghĩa, làm sao có thể luyện thành. 

Lãnh Kiếm là kẻ sinh ra để học kiếm, dụng kiếm. Song chưa chắc một đời lang bạt đã đủ sức lĩnh ngộ. Biết khi nào cần vung kiếm, khi nào cần rút kiếm, có thể biến thanh âm thành kiếm, ánh nhìn thành kiếm, có thể luyện khí chất đến thành sắc bén, có thể cầu hiền bằng kiếm đạo, độ thế bằng kiếm tâm, âu đó mới chỉ là bước đầu trên con đường kiếm học vô cùng vô tận. 

Bề ngoài lạnh giá nhưng trong tâm luôn nung nấu lửa thù, không rõ sẽ thành nhuệ khí để Lãnh Kiếm tiến lên hay sẽ có lúc trở thành màn sương che mắt, nhát kiếm đã rút khỏi vỏ, không thể thu lại, mãi mãi ân hận. 

Cầm trên tay nhân vật Lãnh Kiếm, đại hiệp có thể bước lên võ đài mà không chút run sợ, song cũng có thể lui mình khỏi võ lâm danh lợi chỉ để tìm kiếm một chốn ẩn thân, lấy kiếm đạo làm mục đích hành tẩu, tìm cho mình một con đường riêng, sinh tử vì kiếm.

Thông tin cơ bản 

Vũ khí: Đơn Kiếm

Giáp: Đặc thù

Thú cưỡi: Ngựa

Skill cơ bản

Kiếm Ảnh Ngưng Quang

Kiếm Vũ Kinh Hoàn

Hàn Sương Kiếm Khí

Hoành Kiếm Bãi Độ

Hiệu quả đặc biệt: Khóa kỹ năng của đối thủ