Vũ khí Đồ Long Đao Đỏ sắp ra mắt Hoành Tảo Thiên Hạ 3D

27/04/2023

Đồ Long Đao là món vũ khí được vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung rèn lại từ thanh “Huyền Thiết Trọng Kiếm” (thanh kiếm mà Dương Quá đã lấy được từ Mộ kiếm của Độc cô cầu bại), cùng với một số khoáng thạch quý. Đồ Long đao được mô tả là một thanh đao to bản, đen trũi, nặng hơn trăm cân, tuy thô kệch nhưng rất sắc bén. Theo nhà văn Kim Dung thì Quách Tĩnh có hai cuốn bí kíp đó là thuật đánh quân (Vũ Mục di thư) và Cửu Âm chân kinh. Vũ Mục di thư được Quách Tĩnh và Hoàng Dung cất giấu trong Đồ Long Đao còn bí kíp Cửu Âm chân kinh thì được cất giấu trong Ỷ Thiên Kiếm.

Trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký, Đồ Long Đao chính là nguyên nhân gây nên những tranh chấp trong chốn võ lâm, người ta đồn rằng ai sở hữu được thanh đao Đồ Long Đao thì có thể làm Minh chủ võ lâm, có quyền hiệu lệnh thiên hạ theo như câu nói:

“Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong.” (Bảo đao Đồ Long là võ lâm chí tôn, có thể hiệu lệnh thiên hạ, nếu Ỷ thiên kiếm không xuất hiện, lấy gì tranh tài?)