Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Những hành động trong giang hồ của đại hiệp từ lớn như bình sơn diệt tặc hay việc nhỏ như uống trà đối ẩm đều có ảnh hưởng ít nhiều đến danh vọng của đại hiệp.

Danh vọng lớn thì địa vị trong giang hồ cũng sẽ tương ứng, “nhất hô bách ứng”, vạn người kính nể, mỗi ngày đều có những niềm vui bất ngờ, có nhiều điều lợi, tuy vậy cũng đừng quên rằng năng lực lớn, trách nhiệm cũng lớn, giang hồ cơ duyên và thử thách luôn đi đôi với nhau.

Đại hiệp có thể thăng cấp danh vọng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ danh vọng hàng ngày. Danh hiệu Danh Vọng được chia thành nhiều cấp khác nhau. Khi nhân vật đủ số điểm danh vọng sẽ thăng cấp Danh hiệu.

Danh hiệu nhân vật càng cao thì phần thưởng càng lớn và cộng được nhiều chỉ số cho nhân vật.