Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Phong vật chí là 1 loại hình thu thập các vật phẩm quý hiếm theo bộ trong game. Phong vật chí được chia làm nhiều chương, mỗi chương ghi được thu nhập đủ sẽ tự động được kích hoạt, sau khi kích hoạt nhân vật được tăng đáng kể các thuộc tính.

Những vật phẩm được ghi chép trong phong vật chí có thể thông qua giết quái, BOSS, phụ bản, sự kiện đặc biệt để thu thập, chỉ có không ngừng tìm kiếm tham gia game mới có thể kích hoạt hết được nội dung của Phong Vật Chí, đương nhiên thuộc tính cộng thêm cho nhân vật cũng hết sức khả quan.