Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Dựa theo nguyên tác Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung, tính năng cùng tên của phiên bản mới Hoành Tảo Thiên Hạ sẽ lưu giữ những dấu ấn trên hành trình chinh phạt giang hồ của đại hiệp và hợp thành các chiến tích danh giá. 

Cụ thể, với mỗi lần khuất phục boss thế giới và quái vật biến dị, tùy thuộc số lượng sao (đầu lâu) của quái, đại hiệp sẽ được gia tăng tiến độ Hiệp Khách Hành. Tương ướng với các mốc tiến độ là 5 Bảo Rương và các bộ chỉ số cộng thêm mới. 

Mỗi bản đồ đều có Boss và các Quái vật biến dị khác nhau. Khi click vào tên quái sẽ hiện ra hình ảnh quái tương ứng, đại hiệp có thể ấn Đến Ngay để lập tức di chuyển tới địa điểm của quái:

Vượt qua các tiến độ Hiệp Khách Hành, đại hiệp sẽ nhận được quà tặng Bảo Rương:

Danh sách cụ thể các Boss, Quái và chỉ số thuộc tính được tăng thêm của mỗi bản đồ Hiệp Khách: