Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Thần Bình Chí (còn có tên khác là Cổ Học Chí) là một trong những tính năng mới của phiên bản, thực chất là hệ thống phát triển của Phong Vật Chí. Thần Bình Chí cần thu thập các nguyên liệu khác nhau sau đó tiến thành hợp thành các pho cổ học.

Để hợp thành Thần Bình Chí, đại hiệp cần thu thập 12 loại kinh thư thất truyền, khi tìm đủ 4 loại kinh thư theo đúng hình đồ sẽ kích hoạt một thuộc tính tăng thêm, mỗi thuộc tính khi được kích hoạt sẽ cộng thêm cho nhân vật những chỉ số không nhỏ.

Ví dụ kinh Xuân Thu (quyển thứ 2 hàng 1):

Thuộc tính tăng thêm tương ứng: 

 

Để hợp thành kinh thư đại hiệp cần truy tìm các loại vật phẩm thất lạc trong giang hồ, thậm chí có cả những vật phẩm của Ác Nhân Cốc: 

 

Khi đã có đủ nguyên liệu, đại hiệp sử dụng tính năng Hợp Thành kinh thư:

 

Việc sưu tầm cũng có đạo lộ. Sưu tầm đủ 4 loại Kinh Thư thuộc cùng một lộ (các vạch kẻ cùng màu sắc) sẽ hợp thành 1 bộ thuộc tính. Khi tập hợp đủ 12 pho cổ học sẽ kích hoạt thành công bộ thuộc tính đặc biệt: