Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Tu Luyện Trang Bị
Chức năng tu luyện sẽ được bổ sung ngay trên giao diện nhân vật, giúp tăng thêm các chỉ số cơ bản của Trang Bị tương ứng:

Lưu ý: Giống như Bảo Thạch, các chỉ số tăng thêm của tu luyện trang bị sẽ vẫn được giữ nguyên khi thay trang bị mới hoặc không dùng trang bị.

Khi điểm tiến độ tăng max, cấp tu luyện sẽ tăng một cấp. Khi điểm Chúc Phúc tăng max sẽ x2 điểm tiến độ cho lần tu luyện tiếp theo. 

Người chơi có 2 lựa chọn để tăng điểm tiến độ và điểm chúc phúc:

Lựa chọn tiêu hao điểm chân khí
Lựa chọn cao cấp tiêu hao Nguyên Bảo
Mỗi trang bị được tu luyện tối đa đến 100 cấp:

Cường Hóa Quyển Trục
Tính năng này giúp đại hiệp có thể trực tiếp cường hóa trang bị lên các mốc +10 và +15.

Khi sở hữu quyển trục cường hóa đại hiệp có thể mở giao diện:

Sau đó lựa chọn trang bị cần cường hóa và tiêu hao quyển trục để cường hóa trang bị:

Hiện có các loại cường hóa quyển trục +10 và +15:

Vật phẩm này có thể được nhận thông qua các hoạt động trang chủ, tri ân, tiêu phí, tích lũy

Lưu ý: Cấp độ cường hóa của quyển trục không thể thấp hơn hoặc bằng cấp độ cường hóa của trang bị.