Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Bảo Thạch Tinh Phách
Bảo Thạch Tinh Phách tăng thêm thuộc tính cho Bảo Thạch khi tổng số cấp bảo thạch lớn hơn một mốc nhất định.

Nhờ đó đại hiệp khi trang bị các loại Bảo Thạch cao cấp sẽ nhận được các tính năng Tinh Phách cấp 1, Tinh Phách cấp 2, từ đó sở hữu các thuộc tính tăng thêm.

 

Để kích hoạt tính năng Bảo Thạch Tinh Phách, tổng số cấp của Bảo Thạch trang bị trên nhân vật phải đạt đủ yêu cầu. Ngoài ra với mỗi trang bị người chơi đều có thể nhận được điểm cộng thêm của Tinh Phách.

Cải Tạo Bảo Thạch
Chức năng cải tạo bảo thạch giúp tăng thêm các thuộc tính cơ bản của trang bị (VD: Vũ Khí tăng Công Kích)

Với mỗi ô khảm bảo thạch đại hiệp có thể lựa chọn Cải Tạo Bảo Thạch, mỗi Bảo Thạch được cải tạo tối đa 2 lần, tương ứng với cấp cải tạo Bảo Thạch 1, 2:

Thuộc tính được công thêm sau khi Cải Tạo Bảo Thạch sẽ hiển thị trực tiếp lên trên Bảo Thạch đó:

Vật phẩm được sử dụng để cải tạo bảo thạch là “Vân Anh Ngọc”. Đây là vật phẩm chỉ có thể nhận được thông qua các hoạt động trong game: