Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Tu hành từ xa xưa đã là đạo pháp giúp người luyện thanh tâm, tường tỏ vạn vật. Trong Hoành Tảo, tu hành được thực hiện thông qua lĩnh ngộ các thư tịch tinh hoa sẽ mang lại những bộ chỉ số tối thượng dành cho đại hiệp. 

 

Tu hành có tất cả 12 thư tịch, đều là những bộ sách được ngàn đời truyền thụ, trở thành luân lý yếu quyết trong lịch sử Phương Đông: 

Tập 1: Đạo Đức Kinh
Còn gọi là sách Lão Tử, có tổng cộng 81 chương, thông qua các câu chuyện thường ngày để nói về triết học.

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 600
MP + 24
Công kích + 120
Phòng thủ +60
Tập 2: Biển Thước Tâm Thư
Y thư tổng hợp được hậu nhân biên soạn và sao chép, chia làm 3 quyển.

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 800
MP + 32
Công kích + 160
Phòng thủ + 80
Tập 3: Kì Môn Độn Giáp
Đế Vương Chi Học, bản chất là một môn thiên văn vật lý cao cấp. Trong truyện, Đông Tà Hoàng Dược Sư được cho là người giỏi nhất về kỳ học này.

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 1100
MP + 44
Công kích + 220
Phòng thủ + 110
Tập 4: Kim Cương Kinh
Kim Cang Bát Ngã Ba La mật Kinh, hệ kinh điển của Đại Thừa Phật Giáo Bát Nhã.

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 2600
MP + 104
Công kích + 520
Phòng thủ + 260
Tập 5: Mặc Tử
Tổng hợp tư liệu về tư tưởng Mặc Gia Học Phái. Nho và Mặc là hai họ mang danh hiệu học thuyết nổi tiếng, mang tư tưởng phong phú. 

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 3150
MP + 126
Công kích + 630
Phòng thủ + 315
Tập 6: Thần Nông Bản Thảo
Là sách chuyên về dược học, được tôn là tác phẩm kinh điển cho đến ngày nay. Kể từ quyển này sẽ kích hoạt hiệu ứng của kỹ năng nội công Linh Cơ Nhất Hiện. 

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 3650
MP + 146
Công kích + 730
Phòng thủ + 365
Tập 7: Chiến Quốc Sách
Quyển sách nổi tiếng ghi nhận những thu đoạn đấu tranh chia rẽ hoặc lôi kéo của các mưu thần thời Chiến Quốc.

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 5100
MP + 204
Công kích + 1020
Phòng thủ + 510
Tập 8: Trùng Hư Chân Kinh
Sách Tứ Tử, cung cấp tư liệu cho tư tưởng thần tiên trường sinh của đạo giáo.

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 6400
MP + 256
Công kích + 1280
Phòng thủ + 640
Tập 9: Thái Bình Yếu Thuật
Nam Hoa Kinh, cuốn sách triết học nổi tiếng thường được cho là của Trang Châu thời Chiến Quốc viết. Cuốn sách ngoài giá trị triết lý còn có giá trị nghệ thuật rất cao, được Kim Thánh Thán liệt vào hạng nhất trong lục tài tử thư của Trung Quốc.

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 7850
MP + 314
Công kích + 1570
Phòng thủ + 785
Tập 10: Sơn Hải Kinh
Bách khoa toàn thư đầy màu sắc thần thoại gồm thần thoại, địa lý, thực vật, đồng vật, khoáng vật, sản vật, vu thuật, tông giáo, y dược ...

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 9750
MP + 390
Công kích + 1950
Phòng thủ + 975
Tập 11: Võ Mục Di Thư
Binh pháp kỳ thư của Nhạc Phi, chia thành binh pháp và võ học, được ủy thác cho Khâu Sơn Tứ Ẩn truyền cho Nhạc Tứ công tử, nhưng trên đường hộ tống bị Tần Cối tiêu diệt. Nửa cuốn sách được Tần Cối ngụy tạo thành bản hoàn chỉnh hiến cho Cao Tông, từ đó ẩn sâu trong cung cấm, nửa cuốn còn lại thất lạc trong giang hồ.

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 11500
MP + 460
Công kích + 2300
Phòng thủ + 1150
Tập 12: Kinh Dịch
"Đứng đầu các kinh, nguồn của các đạo", là bộ sách triết học cổ Trung Quốc, dựa trên cơ bản âm dương nhị nguyên luận để phân loại tính chất và trạng thái của vạn vật.

 

Chỉ số tăng thêm:

HP + 15000
MP + 600
Công kích + 3000
Phòng thủ + 1500
Lưu ý
Chỉ số cộng thêm của các thư tịch là riêng biệt. Đại hiệp có thể ấn Tổng chỉ số để xem chỉ số của tính năng. Sau khi hoàn thành 12 thư tịch sẽ có chỉ số cuối cùng như sau:

HP + 67500
MP + 2700 
Công kích + 13500
Phòng thủ + 6750
Để thăng cấp cho tiến độ Tu Hành, đại hiệp cần có vật phẩm Cổ Thư Chú Giải. Vật phẩm có thể nhận được qua Phụ Bản, đánh Boss, các hoạt động khác trong game và mua tại Thương Thành.