Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Mỗi ngày 6 lần đầu tiên hạ sát người chơi khác, đại hiệp có thể đạt được Tinh Huyết, VIP có thể được thêm 2 lần.
 
 
 
Hạ sát người chơi cách biệt 20 cấp hoặc hạ sát lặp lại người chơi đã hạ sát sẽ không nhận được Tinh Huyết. Sau khi có Tinh Huyết đại hiệp ấn phím Huyết Luyện (phím đỏ giữa vòng tròn Huyết Ma Công) sẽ kích hoạt tính năng. 
 
Sau khi được kích hoạt, mũi tên (màu vàng) sẽ quay ngẫu nhiên tới 8 vị trí trong vòng quay, tương ứng với 4 chỉ số: 
Công Kích
Phòng Ngự
Sinh Mệnh
Nội Lực
Giá trị của các chỉ số cũng phụ thuộc vào màu sắc của các khoang: 
 
Xanh Dương: Phổ Thông
Xanh Lá: Ưu Tú
Vàng: Trác Việt
Cam: Cực Chí
Đỏ: Hoàn Mỹ
Đồng thời, mỗi lần sử dụng Tinh Huyết cũng gia tăng tiến độ Tu Luyện. Khi tiến độ đạt max sẽ có thể thăng cấp đến cấp tiếp theo (tiến độ bằng tổng các chỉ số). 
 
Chi tiết các cấp
Cấp Tấn Công Phòng Ngự HP MP Tiến Độ
1. Huyết Thủ Dạ Xoa 40 20 200 10 270
2. Câu Hồn Phệ Phách 120 60 600 30 540
3. Quỷ Đạo Tu La 240 120 1200 60 810
4. Phần Lâm Sơn Khôi 560 280 2800 140 2160
5. U Đô Võng Lượng 960 480 4800 240 2700
6. Cửu Âm Tà Hài 1260 630 6300 315 2025
7. Đồ Vạn Quỷ Hùng 1800 900 9000 450 3645
8. Minh Ngục Vô Thường 2420 1210 12100 605 4185
9. Chư Thần Tịch Diệt 3120 1560 15600 780 4725
10. Huyết Ma Lâm Thế 4480 2240 22400 1120 9180