Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Bắc Đẩu Thất Tinh Trận có cách chơi thú vị, điểm cộng phong phú, sẽ giúp ích rất lớn cho đại hiệp.

Thất Tinh Trận bao gồm 7 sao (Tinh Đấu) chính và 2 sao phụ. Mỗi sao lại tương ứng với một loại chỉ số: 

Tinh Đấu Tăng Thuộc Tính Điều Kiện
Phá Quân Tấn Công Đạt đủ EXP Tinh Đấu
Võ Khúc Sinh Lực
Khang Trinh Phòng Thủ
Văn Khúc Giảm Bạo Kích
Lộc Tồn Thân Pháp
Cự Môn Bạo Kích
Tham Lang Giảm Sát Thương
Ẩn Nguyên Tăng tất cả chỉ số của các Tinh Đấu Cấp Tinh Đấu trung bình: 10
Tiêu hao 50 Tinh Quỹ
Động Minh Cộng 20% EXP thăng cấp Tinh Đấu

Tất cả Tinh Đấu lên thêm 10 cấp (ngoại trừ Ẩn Nguyên)

 

Để tăng EXP Tinh Đấu, đại hiệp tiến hành quay Tinh Châu. Mỗi ngày đại hiệp có 20 lần quay miễn phí, thêm 10 lần nếu đã kích hoạt VIP. Ngoài ra đại hiệp cũng có thể quay bằng Nguyên Bảo. 

Mỗi Tinh Châu sẽ tương ứng với một số điểm dành cho Tinh Đấu tương ứng. Đại hiệp chọn Thất Tinh Hoán Đổi có thể quay được 3 Tinh Châu của cùng 1 loại Tinh Đấu. Thất Tinh Hoán Đổi tiêu hao 1 Tinh Quỹ - vật phẩm chỉ có được thông qua hoạt động, không bán trong Thương Thành.

Ngoài ra đại hiệp cũng có thể chọn x1, x3, x5, x10 lần quay cùng 1 lúc giúp tiết kiệm thời gian. 

Cấp Tinh Đấu càng cao, điểm cộng thêm càng lớn. Đại hiệp khi cần tập trung cho một chỉ số Tinh Đấu có thể chọn x10 lần + Thất Tinh Hoán Đổi (chỉ mất 1 Tinh Quỹ).