Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Thiết Bố Sam là một loại võ công khổ luyện của phái Thiếu Lâm, người học võ công này toàn thân cứng cáp như sắt, không bị tổn thương trong bất cứ tình huống nào. Giang hồ truyền rằng loại võ công này khi đạt đến cảnh giới nhất định có thể chống đỡ sát thương lại kẻ địch, thủy hỏa bất nhập. 

Cách Tham Gia

Đại hiệp đạt cấp 70 có thể mở tính năng Thiết Bố Sam trong giao diện Công Pháp:

Tại đây đại hiệp có thể thấy 4 chỉ số chính: 

  • Cấp độ tu luyện Thiết Bố Sam: Tối đa cấp 100, phụ thuộc vào Kinh Nghiệm Tu Luyện.
  • Sát Thương Miễn Giảm: Tối đa 55%, phụ thuộc vào cấp độ tu luyện Thiết Bố Sam và cấp độ Cang Cân Thiết Cốt
  • Điểm Bá Thể: Dùng để chống đỡ lại sát thương của kẻ địch và quái vật. Sát thương được trừ đi theo % của Sát thương miễn giảm.
  • Kinh Nghiệm Tu Luyện: Dùng để thăng cấp tu luyện Thiết Bố Sam. 

Cách Sử Dụng

Đại hiệp khi tham gia tiêu diệt quái vật có đẳng cấp chênh lệch cộng trừ 10 với cấp độ bản thân sẽ nhận được Kinh Nghiệm Tu Luyện và Điểm Bá Thể.

Điểm Bá Thể sẽ tiêu hao khi đại hiệp bị tấn công bởi người chơi/quái vật khác theo tỉ lệ của Sát thương miễn giảm. Nói cách khác, Thiết Bố Sam sẽ giảm sát thương của người chơi/quái vật lên đại hiệp khi có đủ Điểm Bá Thể.

Mẹo nhỏ để hồi Điểm Bá Thể nhanh nhất cho đại hiệp khi đánh quái là chọn những địa điểm, loại quái đại hiệp có khả năng 1 hit chết quái.

Cang Cân Thiết Cốt

Cang Cân Thiết Cốt là một hiệu quả khác của Thiết Bố Sam. Đại hiệp khi tu luyện Thiết Bố Sam tới cấp độ nhất định sẽ có thể năng cấp Cang Cân Thiết Cốt:

Cang Cân Thiết Cốt cũng đồng thời giúp gia tăng Điểm Bá Thể và Sát Thương Miễn Giảm. 

Để thăng cấp Cang Cân Thiết Cốt đại hiệp cần có cấp độ tu luyện Thiết Bố Sam và Đoán Cốt Đan như sau: 

Cấp Cấp tu luyện TBS Đoán Cốt Đan
Cấp 1 10 60
Cấp 2 20 140
Cấp 3 30 230
Cấp 4 40 330
Cấp 5 50 450
Cấp 6 60 590
Cấp 7 70 760
Cấp 8 80 960
Cấp 9 90 1200
Cấp 10 100 1480

Các chỉ số cộng thêm của Cang Cân Thiết Cốt:

Cấp Sinh Lực Phòng Thủ Điểm Bá Thể Giảm Sát Thương
Cấp 1 1000 100 3000 2%
Cấp 2 2000 200 4000 4%
Cấp 3 4000 400 6000 6%
Cấp 4 7000 700 9000 8%
Cấp 5 11000 1100 14000 10%
Cấp 6 16000 1600 21000 12%
Cấp 7 23000 2300 30000 14%
Cấp 8 32000 3200 42000 16%
Cấp 9 42000 4200 57000 18%
Cấp 10 62000 6200 80000 20%

Vật Phẩm Hỗ Trợ

Hổ Cốt Tráng Cốt Tán: dùng để tăng nhanh kinh nghiệm tu luyện Thiết Bố Sam

Quy Nguyên Tán: dùng để hồi phục Điểm Bá Thể

Đoán Cốt Đan: dùng để thăng cấp Cang Cân Thiết Cốt