Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Môn công pháp này vốn tên Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công - gắn liền với tên tuổi của Thiên Sơn Đồng Lão và phái Tiêu Dao. Xuất hiện trong Hoành Tảo, bộ công pháp tưởng chừng đã thất truyền một lần nữa khiến võ lâm giang hồ dậy sóng. 

Đúng với nguồn gốc của mình, Đồng Mỗ Công chỉ được tu tập bởi các bậc thầy võ đạo, thông qua chuyển hóa tu vi để tăng cường sức mạnh khi vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, cải lão hoàn đồng. 

Người chơi từ cấp 75 có thể mở tính năng Đồng Mỗ Công, thông qua chuyển hóa EXP thành điểm tu vi có thể nâng cấp chỉ số. EXP chuyển hóa càng nhiều, điểm chỉ số cộng thêm càng lớn.

Bên cạnh đó, tu vi khi đạt mốc cần thiết có thể nâng cấp Đồng Mỗ Công, qua các Tầng sẽ được cộng thêm chỉ số như sau:

Tầng Tấn công  Phòng thủ  Thân pháp  Bạo kích  Sinh lực  Chống bạo kích Giảm sát thương 
Trúc Cơ 1000 500 100 120 5000 150 200
Cố Bản 2000 1000 200 240 10000 300 400
Quy Nguyên 4000 2000 400 480 20000 600 800
Tích Tinh 8000 4000 800 960 40000 1200 1600
Luyện Khí 14000 7000 1400 1680 70000 2100 2800
Hoàn Hư 22000 11000 2200 2640 110000 3300 4400
Hóa Thần 32000 16000 3200 3840 160000 4800 6400

 

Cộng cả 2 loại chỉ số sẽ mang đến tổng Chiến Lực mạnh mẽ. Tuy nhiên số EXP cần thiết cũng vô cùng lớn, tương đương nhiều lần max EXP của Level 110, đại hiệp sẽ cần khổ luyện chuyên tâm để đạt được. 

Đặc biệt, khi đạt tầng 7 - Hóa Thần sẽ kích hoạt Avatar Đồng Mỗ Công:

Avatar Đồng Mỗ Công sẽ thay đổi diện mạo của nhân vật với màu tóc trắng nổi bật: