Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Thương Thành (phím tắt: O) cung cấp cho đại hiệp những vật phẩm hết sức hữu ích trong luyện quái, đánh boss, chinh phục Phụ Bản. Đại hiệp có thể click vào biểu tượng VIP hoặc Thương Thành trên giao diện chính. 

Danh sách vật phẩm tại Thương Thành:

Vật Phẩm Tên Vật Phẩm Hiệu Quả
Tân Tú Thiệp (VIP) Mở tài khoản VIP trong 30 ngày
X2 Kinh Nghiệm Đan Khi sử dụng sẽ nhận được lượng kinh nghiệm gấp đôi trong 1 giờ khi đánh quái
Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn Cất giữ 50.000 điểm khí huyết, mỗi thần dùng có thể hồi phục khí huyết 35%
Nguyên Khí Thông Thần Tửu Cất giữ 30.000 điểm nội lực, mỗi thần dùng có thể hồi phục nội lực 35%
Diễn Vũ Tăng Ích Đan Tăng tốc độ khi diễn vũ tu luyện chân khí
Thú Cưỡi Kinh Nghiệm Đan X2 Khi sử dụng thú cưỡi sẽ nhân được lượng kinh nghiệm gấp đôi trong 1 giờ khi đánh quái
Thiên Lý Truyền Âm Dùng để phát ngôn toàn thế giới
Khuyếch Triển Khoán Dùng để mở rộng túi hoặc thương khố
Ân Cừu Lệnh Tương truyền khi sử dụng có thể thám thính tung tích của cừu nhân
Thiên Chi Hạc Khi sử dụng có thể hồi sinh tại chỗ và tương truyền có thêm nhiều công dụng khác
Bế Quan Yếu Quyết Sử dụng khi nhận bế quan điểm kinh nghiệm sẽ tăng gấp đôi
Dược Vương Châm (Ngự) Khi sử dụng sẽ tăng phòng ngự, khí huyết và nội lực 20% trong vòng 5 phút
Dược Vương Châm (Tật) Khi sử dụng tăng bạo kích, thân pháp và di chuyển 20% trong vòng 5 phút
Thần Long Quả Nguyên liệu cần khi thăng cấp cho thú cưỡi
Cường Hóa Thạch Nguyên liệu dùng để cường hóa nâng cấp chỉ số cho trang bị
Thăng Cấp Huyền Tinh Nguyên liệu quý hiếm cần khi thăng cấp Hộ Thân Bảo Giáp
Kiếm Hồn Thạch Nguyên liệu quý hiếm cần khi thăng cấp Huyết Kiếm
Phụ Bản Thông Lệnh Sử dụng để tăng thêm 1 lần đi phụ bản hằng ngày
Tẩy Điểm Phù Thiết lập lại điểm tiềm năng của nhân vật
Lượng Ngân Sa Nguyên liệu thay đổi, tinh luyện thuộc tính kèm theo của trang bị
Thăng cấp Huyền Thiết Nguyên liệu dùng để thăng cấp độ cho trang bị
Bảo Thạch Tinh Hoa Vật phẩm dùng để khảm nạm vào trang bị