Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Giang hồ kỳ duyên, không hẹn mà gặp. Sau nhiều ngày tháng kề vai sát cánh, vui buồn sẻ chia, phúc họa tương liên, đại hiệp cuối cùng cũng tìm được ý nguyện chung nhân, trước hoa dưới nguyệt hẹn thề tình khúc, mãi mãi bên nhau. 

Tính năng Tình Duyên của Hoành Tảo Thiên Hạ giúp đại hiệp kết duyên phu thê với nhân vật khác giới mà mình yêu mến. Đại hiệp click vào biểu tượng  hoặc dùng phím tắt để mở tính năng Tình Duyên: