Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Thành tựu (phím tắt: J) là những ghi chép về quá trình trưởng thành của đại hiệp trong game.

 

Việc hoàn thành thành tựu không chỉ mang lại lễ kim, điểm thành tựu, phần thưởng đạo cụ hỗ trợ mà còn có thể tăng thuộc tính cho nhân vật.

Điều kiện hoàn thành thành tựu dễ có, khó có, độ khó của thành tựu sẽ quyết định phẩm chất thành tựu và phần thưởng đi kèm.

Thành tựu là thể hiện sức mạnh của đại hiệp. Nhân sĩ võ lâm có thể so sánh thành tựu để phân cao thấp, ngoài ra còn có thể căn cứ thành tựu để giao lưu kết bạn.