Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Hành tẩu giang hồ là 1 loại nhiệm vụ tổng hợp được chia theo các mốc level giúp đại hiệp cân bằng các tính năng trong game, đồng thời hoàn thiện bản thân, gia tăng tư chất lĩnh ngộ:

Cấp 1: từ Level 20 - 30

Cấp 2: từ Level 30 - 35

Cấp 3: từ Level 35 - 40

Cấp 4: từ Level 40 - 45

Cấp 5: từ Level 45 - 50

Cấp 6: từ Level 50 - 55

Cấp 7: từ Level 55 - 60

Trong mỗi cấp sẽ có các yêu cầu khác nhau về cấp độ Cảnh GiớiVõ HọcBảo GiápThú Cưỡi ... Đại hiệp sau khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như Chân KhíLễ KimNgân LượngLượng Ngân Sa ...