Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Chân khí chỉ ngũ hành trong thân thể: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngũ hành không những ảnh hưởng số mệnh mà còn là yếu tố căn bản để vũ trụ tuần hoàn. Điều chỉnh chân khí giúp cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ mở mang. 
 
Ngũ hành chân khí tiêu hao trong rất nhiều hoạt động như: Đả thông kinh mạch, hợp thành bảo thạch, nâng cấp kỹ năng ... tất cả đều quyết định đến công lực của đại hiệp, rất cần sự chuyên tâm tu luyện.