Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Trong game, kết hảo hữu là điều không thể thiếu. Đại hiệp có thể click biểu tượng  hoặc dùng phím tắt F để mở tính năng Hảo Hữu. Ở đây đại hiệp có thể chat riêng, xem quầy hàng, xem thông tin hảo hữu qua hệ thống hảo hữu. Có thể thông qua tâm tình hoặc đặt trạng thái để thu hút sự chú ý của hảo hữu.

Trong danh sách kẻ thù sẽ ghi lại những người chơi từng đánh bại đại hiệp. Nếu muốn báo thù có thể dùng chức năng thăm dò để tra vị trí kẻ thù.

Đại hiệp có thể cho người mình ghét vào danh sách đen, cấm đối phương chat riêng.

Đại hiệp có thể xem những người mình mới trò chuyện, giao dịch, tổ đội trong danh sách gần đây. Danh sách này sẽ xóa khi thoát game.

Ngoài ra, game cũng hỗ trợ tính năng Quan Hệ Giang Hồ cho nhân sĩ võ lâm. Tại đây đại hiệp có thể tìm kiếm các thông tin như:

  • Tìm kiếm thêm nhiều bạn bè
  • Tìm kiếm người khác giới độc thân
  • Tìm kiếm người có cùng kẻ thù với mình