Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Không chỉ tồn tại một chế độ PK thường thấy, Hoành Tảo Thiên Hạ được thiết kế với 5 chế độ PK tùy biến về quy mô và tính chất, cho phép đại hiệp tham gia quyết chiến, ân oán tương phùng theo bất cứ dạng thức nào:

  • Hòa: Hình thức hòa bình, không tạo sát thương cho bất cứ ai
  • Hiệp: Thưởng thiện phạt ác, có thể giết kẻ ác (màu đỏ - đã pk người khác) nhưng không thể giết người thường
  • Đội: Có thể giết bất cứ ai ngoài tổ đội
  • Bang: Có thể giết bất cứ ai ngoài Bang Hội
  • PK: Có thể giết bất cứ ai
Lưu ý:

- Đại hiệp chỉ có thể PK từ lv 25

- Không thể PK trong khu vực miễn chiến

- Sau khi bị người khác đánh tử vong sẽ nhận được 30 phút bảo hộ. Trong thời gian này đại hiệp không thể bị PK, nhưng nếu chủ động tấn công người khác sẽ tự khắc mất bảo hộ.

- Gây thù chuốc oán, khiêu khích vô độ sẽ khiến thiên hạ oán giận, quần hùng chỉ trích, những mong đại hiệp luôn luôn suy xét trước khi tấn công đạo hữu giang hồ.