Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Tham gia Hoành Tảo trong phiên bản chính thức, đại hiệp không khỏi chú ý tới những tính năng mới xuất hiện. Chung Chí Thành Thành là một hoạt động nổi bật trong phiên bản hiện tại, quy tụ nhân sĩ võ lâm chung chí xây thành.

Đại hiệp có thể tham gia Chung Chí Thành Thành kể từ Level 44. Trong hoạt động này, tất cả nhân sĩ cùng một server sẽ góp sức tu sửa tường thành. Tiến độ tu sửa càng tăng cao, đại hiệp sẽ càng được quà tặng lớn. Đặc biệt, khi quá trình tu sửa đạt đến 100%, tất cả server sẽ được x5 kinh nghiệm trong 1h. 

Mỗi ngày đại hiệp có thể tu sửa tường thành bằng 3 cách:

  • Búa: sử dụng lao lực của đại hiệp, không hao tổn vật phẩm, tăng 5 điểm khôi phục của tường thành. Mỗi lần quyên góp đại hiệp sẽ được nhận 216.716 điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày được quyên tối đa 20 lần.  

  • Gỗ: tiêu hao Gỗ - vật phẩm rơi khi đánh quái từ Level 30 trở lên, giúp tăng 8 điểm khôi phục của tường thành. Mỗi lần quyên góp đại hiệp sẽ được nhận 397.056 điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày được quyên tối đa 20 lần.

  • Đá: tiêu hao Đá - vật phẩm rơi khi đánh quái từ Level 30 trở lên, giúp tăng 10 điểm khôi phục của tường thành. Mỗi lần quyên góp đại hiệp sẽ được nhận 649.728 điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày được quyên tối đa 20 lần.

Qua mỗi 20% đại hiệp sẽ được mở rương một lần, nhận được những vật phẩm Thương Thành có giá trị.