Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Để chọn người tài giữa chốn giang hồ, hàng ngày Hoành Tảo đều sẽ tổ chức kỳ thi trí giả, do Sầm Phu Tử đích thân chủ trì, đại hiệp chỉ cần trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Đúng 19h giao diện màn hình của mỗi nhân sĩ sẽ xuất hiện bảng nhắc nhở tham gia sự kiện:

Hoạt động bao gồm 40 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn, mỗi câu hỏi có 10s trả lời, trả lời đúng được nhân ngay phần thưởng tương ứng, trả lời sai không nhận được phần thưởng. Trả lời nhanh sẽ được nhiều điểm hơn. Điểm số chỉ ảnh hưởng tới bảng xếp hạng.

Chú ý: Trong khi trả lời câu hỏi, không thể tạm dừng, nếu tắt của sổ sự kiện thì sẽ không thể tiếp tục tham gia.