Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Hàng ngày từ 14h – 14h30 NPC Diệp Cẩm Khê ở Tương Dương sẽ cho phép dịch chuyển đến Phong Vân Khách Điếm. Tại đây, sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các nhiệm vụ phụ tuyến Hí Thuyết Thiên Hạ (Xí Thuyết Thiên Hạ), theo nội dung bữa tiệc, đại hiệp có thể mua các vật phẩm yêu cầu từ NPC “Bào Đường Tiểu Muội” để hoàn thành nhiệm vụ.
 
 
 
Đại hiệp cũng có thể treo máy trong Khách Điếm, điểm kinh nghiệm và chân khí nhận được cao hơn nhiều so với bình thường. 
 
 
Ngoài ra khắp bản đồ còn xuất hiện các rương báu và Thảo Thượng Phi, mang lại rất nhiều phần thưởng lợi ích. 
 

Chú ý: Trong map này không thể diễn võ và không thể PK.

Khi hết thời gian sự kiện đại hiệp sẽ tự động thoát ra khỏi phụ bản và nhận được phần thưởng tương ứng.