Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Phong Cuồng Sưu Đầu là một hoạt động - trò chơi ingame mới sẽ xuất hiện trong phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ của Hoành Tảo. Sử dụng cách chơi khá giống với Tàng Bảo Đồ song Phong Cuồng Sưu Đầu có danh mục phần thưởng hấp dẫn hơn trong đó có nhiều cực phẩm như: 

Vật phẩm Tên vật phẩm Hiệu quả
Xung Linh Đan Tăng 1 cấp Level
x10 Kinh Nghiệm Đan Tăng kinh nghiệm gấp 10 lần
Tân Tú Thiếp Trải nghiệm VIP 30 ngày
Quyền trục cường hóa +15 Cường hóa trực tiếp trang bị lên +15
Tu luyện trang bị viên mãn phù Tất cả trang bị tăng 1 cấp tu luyện
Biến dị quái 5 sao chiêu hoán lệnh Gọi 1 biến dị quái cấp 5
Lễ Kim Hạp Tặng lễ Kim
Số Điểm Cực Chí Phù Tăng thuộc tính Tẩy Luyện đến cực cao 
Bản Khắc Vật phẩm Thần Bình Chí
Kỹ Năng Thích Nghi Lục Tăng 100% tiến độ Tu Luyện tất cả Kỹ Năng
Thuộc Tính Quy Nhất Phù Trực tiếp Tẩy Luyện về 1 thuộc tính
Ban Phúc Đan Tăng điểm Thiên Quan Ban Phúc
Kim Cương Báo Rương Ngẫu nhiên nhận vật phẩm

(Danh mục vật phẩm thực tế phong phú hơn, quý vị có thể tự mình thể nghiệm trong phiên bản cập nhật)

Để tham gia hoạt động, đại hiệp cần sở hữu vật phẩm [Cuốc]. Tùy vào phẩm chất của Cuốc có thể mở ra các vật phẩm có giá trị từ thông thường đến cực phẩm:

Vật phẩm [Cuốc] không bán trong Thương Thành và chỉ có thể nhận được thông qua việc tham gia các hoạt động và sự kiện mới. 

Khi đã có [Cuốc] đại hiệp click vào vật phẩm có thể mở cửa sổ tính năng Phong Cuồng Sưu (Sừ) Đầu:

Ấn Hiển Thị Bảo Tàng sẽ hiện ra các vật phẩm có thể nhận được của lượt [Cuốc] đó:

Ấn Bắt Đầu Đào sẽ kích hoạt [Cuốc]

Khi ấn Ngừng Đào, bảo vật sẽ được chọn ngẫu nhiên trong các vật phẩm hiển thị.

Ngoài ra, ấn vào Mở Rộng sẽ hiện Lịch Sử đào bảo vật của toàn máy chủ: