Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Giới Thiệu

Vẫn thạch rơi xuống, phá hoại ổ trư khiến heo hoảng sợ chạy tán loạn. Dưỡng Trư Trạng Nguyên do đó nhờ cậy hiệp sĩ, khi lùa trư vào chuồng sẽ nhận được rất nhiều EXP. 

Hoạt động dành cho nhân sĩ cấp 45 trở lên, chỉ Tổ Đội mới có thể tham gia.

Cách Chơi

Đại hiệp mở giao diện Hoạt Động chọn Tiểu Trư Mau Chạy:

Chọn Phụ Bản Tiểu Trư Mau Chạy tương ứng:

Nói chuyện với NPC Dưỡng Trư Trạng Nguyên để bắt đầu:

Trong Hoạt Động, đại hiệp cần sử dụng 2 loại "vũ khí":

Các thành viên trong Tổ Đội cần cùng tham gia đuổi/dụ trư về chuồng. Trư sẽ xuất hiện với số lượng tăng dần. Với mỗi trư được lùa vào chuồng, đại hiệp sẽ nhận được EXP tương ứng:

Lưu ý: Trong Phụ Bản, tấn công của đại hiệp ảnh hưởng rất ít tới tiểu trư, hãy chú ý lùa về chuồng nhiều và nhanh để đạt được lượng EXP dồi dào nhất!