Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

1. Phần hiển thị HP và MP nhân vật, các loại phù, lắc và buff. Chỉ số chiến lực của người chơi.

2. Phần hiển thị bảng chat, trao đổi

3. Bảng phím tắt kỹ năng

4. Các ô lần lượt: Auto, phím tắt lên ngựa, bế quan và tập võ

5. Phần hiển thị các icon và phím tắt mở các chức năng của game

6. Phần hiển thị các tính năng người chơi đã đủ điều kiện tham gia giúp gia tăng chỉ số chiến lực

7. Hệ thống nhiệm vụ

8. Bản đồ mini và các tab chức năng

9. Phần hiển thị các hoạt động, sự kiện của game