Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Hệ thống tiền tệ của game lần lượt: Ngân Lượng, Lễ Kim, Ngân Bảo

  • Ngân Lượng: có được từ việc đánh quái và nhiều hoạt động trong game. Ngân Lượng được dùng để mua bán giao dịch với NPC shop, học kỹ năng hay cường hóa nâng cấp pet và trang bị …
  • Lễ Kim: có được từ việc tham gia các hoạt động event, giftcode. Lễ Kim có thể mua các trang bị vật phẩm trong thương thành (shop riêng biệt). Các vật phẩm mua từ Lễ Kim sẽ bị khóa và không thể giao dịch
  • Nguyên Bảo: Có được thông qua việc nạp thẻ Gate. Người chơi có thể tùy ý giao dịch trao đổi với nhau thông qua hệ thống trao đổi của game. Nguyên Bảo dùng để chi tiêu khi dạo shop Thương Thành