Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Trong võ lâm giang hồ, có một thú cưỡi tốt là điều không thể thiếu. Thú cưỡi không chỉ giúp tăng tốc di chuyển mà còn nâng chỉ số thuộc tính cơ bản, thuộc tính thú cưỡi sẽ cộng cả vào thuộc tính nhân vật.

 

Có thể nâng cấp thú cưỡi để có thú cưỡi cấp cao hơn, nâng cao thuộc tính và thay đổi ngoại hình. Sau khi nâng cấp, thú cưỡi cũ sẽ không bị xóa, đại hiệp vẫn có thể cưỡi thú cưỡi cũ, thuộc tính cộng thêm liên quan cũng không bị mất.

Đại hiệp có thể hoàn thành nhiệm vụ để có thú cưỡi cơ sở. Các cấp đầu ngoại hình căn cứ lựa chọn nhân vật của đại hiệp:

Liêm: Sử dụng Thanh Tượng để di chuyển
Đao: Sử dụng Ngân Giác để di chuyển
Kiếm: Sử dụng Đại Mã để di chuyển
Thương: Sử dụng Huyền Báo để di chuyển
Tác dụng của Thú cưỡi
- Tăng tốc độ di chuyển và tăng sức mạnh cho chủ nhân theo cấp độ

- Có thể lắp 4 loại trang bị cho Thú cưỡi, tăng chỉ số trực tiếp cho nhân vật.

Nâng cấp Thú cưỡi
Click nút bắt đầu nâng cấp trong giao diện thú cưỡi để mở giao diện nâng cấp. Khi nâng cấp tiêu hao Thần Long Quả. Đại hiệp có thể kiếm nhờ phần thưởng sự kiện, gói quà cấp độ, phụ bản, BOSS.

Tổng số lần thú cưỡi nâng cấp là 12 lần

Thú cưỡi cơ bản: nâng cấp 4 lần

Thú cưỡi cao cấp:

Quỷ Nha: nâng cấp 2 lần
Lăng Thương: nâng cấp 2 lần
Huyền Hồn: nâng cấp 2 lần
Phệ Ngạc Quy: nâng cấp 2 lần
Bạch Hổ: nâng cấp 1 lần
Ngoài cấp độ chính, thú cưỡi có thể thăng cấp phụ tương đương với cấp độ của chủ nhân. Cấp độ tăng lên trong quá trình chiến đấu của chủ nhân.

Nếu thất bại, hệ thống cũng sẽ tự động ghi lại điểm Thiên Cung ban phúc, khi đủ điểm thì sẽ nâng cấp thành công.