Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

 cấp độ này, sau khi đạo pháp hanh thông, quá trình hành tẩu của đại hiệp sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các Phụ Bản. Đặc biệt những lúc nhiệm vụ chính tuyến bị đứt đoạn, việc hoàn thành nhiệm vụ Phong Vân và tích cực tham gia Phụ Bản sẽ giúp đại hiệp mau chóng vượt qua, tiếp tục thăng tiến.

Nhiệm vụ

  • Chuỗi nhiệm vụ chính tuyến 3x
  • Nhiệm vụ phụ tuyến 3x

Phụ bản

  • Phụ bản 35: Đại Phá Liên Doanh
  • Phụ bản 37: Trân Lung Kỳ Trận

Tính năng mới

  • Phong vật chí
  • Tình duyên