Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Tới giai đoạn cao cấp, nhiệm vụ đặt lên vai đại hiệp ngày một nặng nề. Trong những cấp độ này, đại hiệp có cơ hội trải nghiệm thêm nhiều tính năng mới, có tác dụng lớn mà yêu cầu thực hiện cũng không còn dễ dàng, chính là lúc đại hiệp phải chứng tỏ bản lĩnh, mưu sự hành động.

Nhiệm vụ

  • Chuỗi nhiệm vụ chính tuyến 4x
  • Nhiệm vụ phụ tuyến 4x
  • Nhiệm vụ hiệp nghĩa 4x (lặp lại)

Phụ bản mới

  • Phụ bản 45: Phong Hỏa Truy Lộ

Tính năng mới

  • Danh vọng giang hồ
  • Huyết kiếm
  • Lão Ngoan Đồng
  • Ác nhân cốc