Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Là giai đoạn tối thượng của phiên bản hiện tại, quá trình từ 50 đến 60 sẽ vô cùng khó khăn với đại hiệp. Chỉ những ai đạt thành cơ duyên, lĩnh ngộ hiệp tâm, mưu đồ đại nghiệp mới có thể vượt qua những cấp độ cuối cùng này. Đổi lại, người thành công sẽ danh chấn giang hồ, xưng bá võ lâm.

Nhiệm vụ

  • Chuỗi nhiệm vụ chính tuyến 5x
  • Nhiệm vụ ngoại truyện 5x
  • Nhiệm vụ Hiệp nghĩa 5x (lặp lại)

Phụ bản mới

  • Cấp 50: Ngũ hành đạo trường
  • Cấp 55: Thủ vệ Tương Dương

Tính năng mới

  • Hệ thống Bảo Giáp