Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Huyết kiếm chia làm 10 cấp, tương ứng bát đại danh kiếm thời cổ đại: Ngư Trường, Lục Hồng, Xích Tiêu, Tử Điện, Thanh Sương, Cự Quyết, Chuyển Hồn, Thái A, Trạm Lô, Già Lam. Mỗi thanh danh kiếm đều có năng lực đặc biệt tương ứng, tăng thêm sát thương địch đồng thời có thêm các hiệu ứng đặc biệt như: giảm phòng ngự, thân pháp, tốc độ di chuyển của địch.

Tính năng Huyết kiếm được mở từ level 46. Huyết kiếm cần đạt cấp độ nhất định và tích lũy đủ kiếm khí mới được nâng cấp, đại hiệp cũng có thể dùng đá mài để tăng kiếm khí.

Nâng cấp Huyết Kiếm:
Khi danh kiếm max cấp và đủ kiếm khí, click nâng cấp để mở giao diện nâng cấp.

Chỉ khi tích đủ Kiếm Hồn Thạch mới có thể nâng cấp danh kiếm. Cấp độ càng cao, năng lực càng tăng.

Nếu thất bại, hệ thống sẽ tự động ghi lại điểm Thiên Cung ban phúc, khi đủ điểm sẽ nâng cấp thành công.