Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Đối mặt với cường địch, bảo giáp là yếu tố quyết định thành bại. Có bảo giáp sẽ giúp tăng phòng ngự và năng lực kháng cự sát thương Huyết kiếm.

Bảo giáp có 8 cấp, chia làm: Ô Tàm Y, Giao Tiêu Y, Nhu Đằng Bối Tâm, Mãng Lân Nhuyễn Giáp, Kinh Cức Hộ Kính, Hàm Sa Xạ Ảnh, Nhuyễn Vị Giáp, Kim Ti Khải Giáp.

Dung luyện bảo giáp:
Có thể biến những trang bị thừa thành của báu. Dung luyện vào bảo giáp nâng độ trưởng thành và thuộc tính dung luyện cho bảo giáp, tăng chỉ số thuộc tính (dung luyện đĩnh Tinh Thiết để nâng độ trưởng thành)

Làm thế nào để dung luyện bảo giáp:
Trong giao diện dung luyện bảo giáp, bỏ vào trang bị muốn dung luyện hoặc đĩnh Tinh Thiết, click bắt đầu để tiến hành dung luyện. Bạn có thể dùng nút bỏ vào nhanh để bỏ trang bị theo các mục chọn thông minh thiết lập từ trước

Nâng cấp bảo giáp:
Khi bảo giáp max cấp và độ trưởng thành là 100%

Làm thế nào để nâng cấp bảo giáp:
Khi bảo giáp đã max cấp độ hiện tại mà độ trưởng thành đủ 100%, click nút nâng cấp bảo giáp để bắt đầu nâng cấp.

Khi nâng cấp, thời gian đầu tiêu hao một ít Hạc giấy. Về sau sẽ cần Thăng cấp Huyền Tinh  để nâng cấp (có thể đi phụ bản để kiếm đạo cụ này, BOSS thế giới cũng có xác suất rơi)

Nếu thất bại, hệ thống sẽ tự động ghi lại điểm Thiên Cung ban phúc, khi đủ điểm thì sẽ nâng cấp thành công.

Năng lực đặc biệt của bảo giáp:
Bảo giáp có thể khắc chế sát thương danh kiếm của địch, cấp độ càng cao lực kháng càng mạnh.