Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Cao thủ khi so chiêu ngoại trừ võ học thượng thừa còn cần có khả năng ứng biến chuẩn xác.

Khi võ học đạt đến bình cảnh, đại hiệp có thể nhờ tiền bối giang hồ chỉ điểm để đột phá. Tiền bối cao nhân chỉ có thể gặp không thể cầu, may mà trong giang hồ còn rơi rớt không ít bí kíp của các tiền bối. Đại hiệp có thể thu thập để đọc nhằm nâng cao năng lực thực chiến của mình.

Cảnh giới thực chiến đột phá khó dần, nhưng đồng thời tăng thuộc tính cũng rất khả quan.

Cách tham gia
Hệ thống cảnh giới được mở sau khi đại hiệp hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp độ 22. Nhân vật sẽ lĩnh ngộ sức mạnh khi đạt tới các cảnh giới khác nhau.

Cảnh giới chia ra theo các cấp độ, các cấp Võ Tôn Đoạn Thiên tương ứng sẽ rơi ra từ quái vật ở các bản đồ từ 21 tới 110 (10 cấp 1 bản đồ). Các chữ cái thu thập khi đánh quái tương ứng với cấp độ cảnh giới.

Khi lượng kinh nghiệm cảnh giới đạt 100%, cần sử dụng bí sách lĩnh ngộ cảnh giới.