🔥【SỰ KIỆN】ĐUA TOP LỰC CHIẾN VÀ CẤP ĐỘ SEVER CHÂU GIANG 10:00 Ngày 2/10 - 2/11/2020🔥

🔥【SỰ KIỆN】ĐUA TOP LỰC CHIẾN VÀ CẤP ĐỘ SEVER CHÂU GIANG
🌺 Đua TOP Lực Chiến
🎁 Hạng 1                                                                  
 - 10.000.000 VND Tiền Web
 - 1 Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 80 (Vàng)

🎁 Hạng 2
 - 5.000.000 VND Tiền Web


🎁 Hạng 3
 - 2.000.000 VND Tiền Web🌺 Đua TOP Cấp Độ
🎁 Hạng 1
 - 10.000.000 VND Tiền Web
 - 1 Áo Hoàng Kim Cấp 80 (Vàng)

🎁 Hạng 2
 - 5.000.000 VND Tiền Web


🎁 Hạng 3
 - 2.000.000 VND Tiền Web