🔥【SỰ KIỆN】ĐUA TOP LỰC CHIẾN VÀ CẤP ĐỘ SEVER PHƯỢNG TƯỜNG 10:00 Ngày 17/10 - 10/11/2020🔥

🔥【SỰ KIỆN】ĐUA TOP LỰC CHIẾN VÀ CẤP ĐỘ SEVER 3 - PHƯỢNG TƯỜNG
 - Thời Gian: 17/10 - 10/11/2020
🌺 Đua TOP Lực Chiến
🎁 Hạng 1                                                                   
 - 10.000.000 VND Tiền Web
 - 1 Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 80 (Vàng)

🎁 Hạng 2
 - 5.000.000 VND Tiền Web


🎁 Hạng 3
 - 2.000.000 VND Tiền Web🌺 Đua TOP Cấp Độ
🎁 Hạng 1
 - 10.000.000 VND Tiền Web
 - 1 Áo Hoàng Kim Cấp 80 (Vàng)

🎁 Hạng 2
 - 5.000.000 VND Tiền Web


🎁 Hạng 3
 - 2.000.000 VND Tiền Web