Nhân vật trong Game Hoành Tảo Thiên Hạ

04/04/2023

Lần đầu gia nhập thế giới Hoành Tảo, đại hiệp sẽ được chọn lựa 1 trong 4 nhân vật, tương ứng với 4 loại vũ khí trong game lần lượt là: LiêmĐaoKiếmThương. Mỗi nhân vật đều có ưu nhược riêng, thể hiện một vai trò chuyên biệt. Việc thay đổi vũ khí là không thể nên đại hiệp hãy lựa chọn kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, trên đường hành hiệp, có rất nhiều hướng xây dựng nhân vật, hoàn toàn phụ thuộc phong cách và sở thích của đại hiệp.

Thuộc Tính Nhân Vật

Mỗi nhân vật sẽ có các Thuộc Tính sau:

 • Sinh lực: quyết định lượng HP
 • Nội lực: quyết định lượng MP
 • Tấn công: quyết định sức sát thương
 • Phòng thủ: quyết định sức chịu sát thương
 • Bạo kích: ảnh hưởng tỉ lệ bạo kích trong chiến đấu
 • Thân pháp: ảnh hưởng tỉ lệ né tránh và độ chính xác
 • Tốc độ đánh: quyết định tốc độ xuất chiêu
 • Tốc độ di chuyển: quyết định tốc độ di chuyển

Các chỉ số Tấn công, Phòng thủ, Bạo kích, Thân pháp sẽ thay đổi theo level, trang bị, sự hô ứng từ Huyết Kiếm, Bảo Giáp, Thú Cưỡi, Danh Vọng, Thành Tựu, Cảnh Giới, Kinh Mạch, Bang Hội, Phong Vật Chí.

Chỉ số Tốc độ đánh chỉ thay đổi bằng tính năng Cảnh Giới và Danh Vọng.

Chỉ số Tốc độ di chuyển chi thay đổi bằng tính năng Thú CưỡiCảnh Giới và Danh Vọng.

Điểm Tiềm Năng

Sau mỗi level đại hiệp sẽ có thêm một số điểm tiềm năng để tự phân bổ. Các thuộc tính có thể cộng bao gồm:

 • Tí lực: tăng sức tấn công
 • Thể pháp: tăng sức phòng thủ
 • Căn cốt: tăng Sinh Lực (HP) và Nội Lực (MP)
 • Kỹ năng: tăng thân pháp và bạo kích
Lưu ý:
 • Level 1 – level 39 tăng 5 điểm tiềm năng mỗi level
 • Level 40 trở lên tăng 10 điểm tiềm năng mỗi level
 • Dưới level 25 có thể tẩy điểm miễn phí, trên level 25 phải mất vật phẩm Tẩy Điểm Phù