Giới thiệu hệ thống nhiệm vụ

04/04/2023

Nhiệm vụ (phím tắt: Q) trong game được chia làm 3 loại khác nhau. Tiến độ thực hiện được thể hiện trong cửa sổ bên phải của màn hình:

Nhiệm Vụ Chính Tuyến là nhóm nhiệm vụ chính diễn ra theo cốt truyện của trò chơi. Nhiệm vụ chính tuyến đem lại nhiều điểm kinh nghiệm và lợi ích nhất.

Ấn vào tên NPC trong nhiệm vụ chính tuyến để tìm nhận và hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính tuyến thường có những cảnh phim, người chơi có thể lựa chọn bỏ qua cảnh phim để tiết kiệm thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi nhiệm vụ có đặc điểm riêng: có thể đi đào đồ, đánh quái, boss, tìm người hoặc các hoạt động khác.

Khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có thể tự động tìm đường tới NPC để trả nhiệm vụ.

Phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến là lượng lớn kinh nghiệm, chân khí.