Khai Mở Máy Chủ Mới: TÀNG LONG - Vào Lúc: 10:00 Ngày 15/01/2021

xem thêm...

Tải Game

27/09/2020

【 EVENT 】TẢI TRƯỚC MINI CLIENT HOÀNH TẢO THIÊN HẠ 3D NHẬN NGAY CODE 500.000VNĐ 🌺

xem thêm...

👉 Không biết có đại hiệp nào biết về 2 tính năng này chưa nhỉ
♦️ Nguyên bảo miễn phí
- Các đại hiệp có thể train quái từ lv1-120 đều nhặt được nguyên liệu Thần kỳ phiếu hối đoái để đổi nguyên bảo miễn phí..
- Có thể sử dụng Ạc clone cắm train ở các bãi quái để nhặt nguyên liệu Thần Kỳ Phiếu Đoái Hồi -> Rồi đổi Gói quà nguyên bảo siêu giá trị hoặc Nguyên Bảo (1000)

♦️Envent Trung thu
- Các đại hiệp có thể train quái từ lv1-120 đều nhặt được nguyên liệu Chữ ( Mừng, Tết , Đoàn , Viên) và ( Bột Mì + Đậu Xanh)
- Có thể sử dụng Ạc clone cắm train ở các bãi quái để nhặt nguyên liệu Chữ ( Mừng - Tết - Đoàn - Viên) * Nguyên Liệu Đậu Xanh + Bột Mì
👉 Đổi Bánh Trung Thu
  + Cần Bột Mì và Đậu Xanh
👉 Đổi Quà Trung Thu Cần
+ Bánh Trung thu và chữ Mừng Tết Đoàn Viên
👉 Đổi Quà Mừng Tết Đoàn Viên Cần
  + Pháo Hoa Trung Thu ( Mua Tại SHOP Thương Thành - VIP)
+ Chữ Mừng - Tết - Đoàn - Viên
- Pháo Hoa Trung Thu có thể mua tại SHOP - Thương Thành - VIP


xem thêm...

Tải Game

23/09/2020

🌺kiss【 EVENT 】TẢI TRƯỚC MINI CLIENT HOÀNH TẢO THIÊN HẠ 3D NHẬN NGAY CODE 500.000VNĐ 🌺
 

xem thêm...

Đua TOP Lực Chiến vs Cấp Độ Sever - TÀNG LONG

🌸 ĐUA TOP LỰC CHIẾN
🔰 TOP 1
 - 20.000.000 Tiền WEB
🔰 TOP 2
 - 10.000.000 Tiền WEB
🔰 TOP 3
 - 5.000.000 Tiền WEB
🌸 ĐUA TOP CẤP ĐỘ
🔰 TOP 1
 - 10.000.000 Tiền WEB
🔰 TOP 2
 - 5.000.000 Tiền WEB
🔰 TOP 3
 - 2.000.000 Tiền WEB

xem thêm...

Thời gian: Xem trong bài viết

Phạm vi áp dụng: Không giới hạn

Máy Chủ Mới: Tàng Long - Khai Mở Vào Lúc: 10:00 Ngày 17/01/2021